GÜNCEL YAZILAR

2017 Yılında SGK Tavan Ücreti Değişiyor


İsa KARAKAŞ

4 Aralık 2016 Pazar


    Sosyal Ağlarda Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş

Yayınlanma tarihi: 28 Kasım 2016 Pazartesi

SGK uygulamasında alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgari ücretin 30’da biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6.5 katıdır. Ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 1 Ocak 2016 ila 31 Aralık 2016 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret, 54,90 TL olarak tespit edildi. Buna göre söz konusu tarihler arasında SGK’nın sigorta primine esas kazancı;

  • Günlük kazanç alt sınırı: 54,90 TL
  • Aylık kazanç alt sınırı:1.647,00 TL
  • Günlük kazanç üst sınırı: 356,85 TL
  • Aylık kazanç üst sınırı: 10.705,50 TL

7.5 KATINA ÇIKARILACAK

TBMM’de görüşülmekte olan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile günlük brüt asgari ücretin 6.5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırının, günlük brüt asgari ücretin 7.5 katına yükseltilmesi öngörülüyor.

Maaşı ne kadar yüksek olursa olsun bir 4/1-a sigortalısının maaşının sadece 10.705,50 TL’lik kısmından prim kesilirken yapılan değişiklikle birlikte yeni tavan olan 12.352,50 TL’lik kısmından prim kesilecek. Buna göre; (teşvikler hariç) örneğin 12.352,50 TL veya daha üzeri yüksek maaşla bir işçi çalıştıran işverenden en fazla 3.693,297 TL prim alınırken, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 4.262,00 TL prim alınacak.

EMEKLİLİĞE DE YANSIYOR

Diğer yandan emeklilik aylığı tutarının belirlenmesinde en önemli parametre sigorta primine esas kazanç olduğundan, yüksek ücretli çalışanlardan kesilecek tutar arttığı için bu durum aynı zamanda emeklilik aylığı tutarına olumlu yönde yansıyacak. 

BAĞ-KUR PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANMA KRİTERLERİ

6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1 Ekim 2016 tarihinden geçerli olmak üzere ‘isteğe bağlı sigortalılar hariç’ 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, 5 puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine tarafından karşılanması kabul edildi. 

Buna göre SGK tavanı olan asgari ücret düzeyinden prim ödeyen bir Bağ–Kurlu’nun ödeyeceği prim tutarı 568,22 TL’den 485,8 TL’ye düşüyor. Bu durumda tabandan prim ödeyenler 2016 yılında geçerli asgari ücrete göre her ay 82,35 TL, tavandan prim ödeyeneler ise her ay 535,28 TL eksik prim yatıracak. Bağ-Kur sigortalılarının bu teşvikten yararlanabilmeleri için;

  • Primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi,
  • SGK’ya kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekir.

YAPILANDIRMADAN FAYDALANMA ŞARTLARI

SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar, bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece Bağ-Kur teşvikinden yararlanabilir.

Ancak, 6736 sayılı kanun kapsamında kuruma olan borçlarını yapılandırmış sigortalılardan peşin ödeme yolunu tercih etmiş olanların peşin ödeme tutarını, taksitli ödeme yolunu tercih etmiş olanların ise ilk taksit tutarını 2 Ocak 2017 tarihine kadar ödemeleri gerekir.

Aksi takdirde teşvik uygulamasının başlatıldığı 1 Ekim 2016 tarihinden 2 Ocak 2017 tarihine kadar yararlandıkları teşvikler iptal edilerek sigorta primi teşvik tutarları, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacak.

Kaynak: www.itohaber.com