Ar-Ge Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetleri

* Yeni Kurulacak Ar-Ge şirketleri için şirket modeli Seçimi Kararlarının Yönetimi

* Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yada Dışında Ar-GE şirket Kuruluş süreçlerin yönetimi,

* 4691 sayılı kanun yada  5746 sayılı kanun maddelerine uygun ücret personel bordrolarının hazırlanmas

* 4691 sayılı kanun yada  5746 sayılı kanun maddelerine uygun ücret ortak bordrolarının hazırlanması

* AR-GE Yardım ve Desteklerine ilişkin raporların mali kısmına ilişkin danışmanlık hizmetleri

* Tübitak-Sanayi Bakanlığı-Avrupa Birliği Fonları – Kosgeb Gibi yardım ve hibelerin muhasebeleştirilmesi