Bordrolama – İnsan Kaynakları Hizmetleri

* Personel özlük dosyalarının hazırlanması

* Aylık ücret bordrolarının hazırlanması

* Aylık Hesap Pusulalarının hazırlanması

* SGK bildirgelerinin hazırlanması, tahakkuk edilmesi

* Personel izin takiplerinin gerçekleştirilmesi

* Personel giriş bildirgelerinin hazırlanması

* İşten ayrılış bildirgelerinin hazırlanması

* İşten Ayrılan Personale ilişkin Kıdem – İhbar vb diğer hak ve yükümlülüklerin hesaplanması

*İşten Ayrılan Personale ilişkin Kıdem – İhbar vb diğer hak ve yükümlülük belgelerinin hazırlanması

* SGK İşyeri Açılış, Kapanış Nakil işlemlerinin yapılması

* İŞ-KUR işlemlerinin Yürütülmesi ve gerekli bildirimlerin yapılması

* Şirketlerin Yıllık Kıdem ve İhbar Tazminatı Yükünün hesaplanması