Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Hk.

SİRKÜLER

Sayı: 2016 / 02

 

Konu              :  Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Hk.

Tarih               :  04.01.2016

 

           Tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna ilişkin limit 01.01.2016 Tarihinden itibaren 7.000 TL’ye düşürülmüştür.

            Zorunluluk kapsamındaki tahsilat ve ödemeler aracı finansal kurumlar.(Banka, Ptt, vs.) aracılığıyla yapılmalıdır.

            Zorunluluk kapsamındaki tahsilat ve ödemeler;

 • Her türlü mal teslimi ve hizmete ilişkin tahsilat ve ödemeler
 • Avans , depozito gibi tahsilat ve ödemeler
 • İşletmelerin ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilere yaptığı her türlü tahsilat ve ödemeler

            Kapsamda olmayan tahsilat ve ödemeler;

 • Noterlerde gerçekleştirilen işlemler
 • Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler
 • Yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım ve satımları
 • Sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemeler

Diğer Açıklamalar

            Aynı günde aynı kişi ve kurumlara yapılan işlemlere ilişkin açıklama;

 • Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7.000 TL ‘yi aşması durumunda , işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile ,aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerinde aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.

Örnek : X Firmasından aynı gün içinde 4.000 TL ve 5.000 TL tutarında iki ayrı fatura ile mal veya hizmet alımı yapılması halinde 2.işlem olan 5.000 TL tutarındaki işlem bedelinin aracı finansal kurumlar aracılıyla yapılması zorunludur, nakit ödeme yapılmamalıdır.

            Kısım kısım yapılan tahsilat ve ödemelere ilişkin açıklama;

 • Tahsilat ve ödemeye konu işlem  tutarının tevsik zorunluluğu kapsamında 7.000 TL’yi aşması halinde , bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme , tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleşecektir.

Örnek : Kdv dahil tutarı 9.000 TL olan bir mal veya hizmet alımının ödemeleri 1.000 TL tutarında dokuz eşit taksitle ödense bile ödemelerin aracı finansal kurumlar aracılığı ile yapılması zorunludur, nakit ödeme ve tahsilat yapılmamalıdır.

Ceza Uygulaması

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kuruluşları veya posta idarelerinde düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine her bir işlem için mükellef türüne göre, aşağıdaki cezalardan az olmamak üzere % 5 nispetinde özel usulsüzlük cezası  uygulanacaktır.

 • Birinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabları                1.370 TL

(A.Ş. ve Ltd.Şti. gibi şirketler, 1.sınıf defter tutan şahış firmaları,  avukat vs.gibi serbest meslek erbabları)

 • İkinci sınıf tüccarlar ve basit usul mükellefler                     690 TL

(İşletme defteri tutan mükellefler ve basit usul mükellefler)

 • Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar                                 340 TL