6736 Sayılı ile Getirilen Yapılandırma ve Mali Durum Düzenlemeleri

SİRKÜLER

Sayı: 2016 / 06

 

Konu              :  6736 Sayılı ile Getirilen Yapılandırma ve Mali Durum Düzenlemeleri

Tarih              :  18.09.2016

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve birçok kamu kurum ve kuruluşuna ilişkin borçlar yapılandırma kapsamına alınmıştır.

İlgili Kanun İle ilgili olarak;

1-Genel olarak Borçların yapılandırılması

2-Şirket Bilanço Kalemlerine ilişkin Düzeltme işlemleri

3-Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hükümleri Düzenlenmiştir.

I – BORÇ YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ

1-HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

30.06.2016 tarihine Kadar olan,

*  Tüm Vergi Borçları – MTV – Trafik Cezası – Karayolları - Öğrenim Kredisi Borçları

*  Tüm SGK – Bağkur – SGDP ve GSS Borçları

* Askerlik Kanunu – Nüfus -İkamet İşlerine ilişkin cezalar, Seçimlere ilişkin Cezalar

* Belediyelere Ait Borçlar – Ecrimisil Borçları

* Ticaret Odalarına ve Diğer Meslek Odalarına Ait borçlar

2- YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NASIL YAPILACAKTIR.

* TÜM GERÇEK KİŞİLER İÇİN VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRMASI

-           Tüm Gerçek Kişiler E Devlet uygulamaları kapsamında Kimlik Bilgileri ve Yakın Bilgilerini birlikte Kullanmak suretiyle kendilerine ait Vergi Borçları, Askerlik, Nüfus, Dava, MTV ve Trafik cezası, Öğrenim Kredisi gibi tüm borçlarını online olarak görebilir ve yapılandırabilirler.

            E-Vergi Dairesi Ekranı İçin Lütfen Tıklayınız

-           İnternetten başvurunun yanında kuruma direk başvuruda yapılabilecektir

* ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER VE ŞAHIŞ ŞİRKET – VERGİ BORÇLARI

-           Şirketler sahip oldukları vergi dairesi şifreleri ile mevcut tüm vergi borçlarını tek ekrandan Vergi dairesi bazında Ayrı ayrı görebilecek ve online başvuru yapabilecektir.  İlgili ekranda yargı harçları, araç bazında MTV ve cezalar gibi tüm borçlar görüntülenecektir.

Şifre İle Vergi Yapılandırma Ekranına Ulaşmak İçin Tıklayınız

-           İnternetten başvurunun yanında kuruma direk başvuruda yapılabilecektir

* ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER VE ŞAHIŞ ŞİRKETLERİ – SGK BORÇLARI

-           Şirketler E SGK şifreleri ile E Borcu yoktur uygulaması üzerinden sahip oldukları tüm işyeri dosyalarına ait borçları tek ekrandan görüntüleyebilirler.

E- Borcu Yoktur Ekranı için Tıklayınız

-           Şirketler E SGK şifreleri ile dosya bazında borç detaylarını E bildirge Ekranından Görüntüleyebilirler.              E-Bildirge Ekranı için Tıklayınız

-           İşçi çalıştırmaktan kaynaklanan SGK borçlarını SGK yapılandırma başvuru Ekranı aracılığı ile yapabilirler, Kapatılan Dosyalara ilişkin SGK şifreleri borç sorgulama ve yapılandırma başvurusu için kullanılabilecektir.                   SGK Yapılandırma İşlemleri için Başvuru Ekranı İçin Tıklayınız

-Elinde Sadece SGK sicil numarası olan ancak şifresi bulunmayan şirketler borçlarını herhangi bir bankanın internet şubesinden ödeme yaparmış gibi Geçmiş Dönem ve İcra Borçları adımınan kontrol edebilirler

-           İnternetten başvurunun yanında kuruma direk başvuruda yapılabilecektir.

* BAĞKUR (4/B) – SGDP - GSS BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

-          Bağkur – SGDP – GSS Borç Tutarlarının görüntülenmesine ilişkin olarak daha önceki Af Dönemlerinde çıkarılan online kontrol ve taksit simülasyonu ekranları bu dönemde henüz aktif edilmemiştir.

-           Kişiler Bağkur – SGDP – GSS Borç tutarlarını E Devlet Şifreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Üzerinden yada herhangi bir İnternet bankacılığı şubesinden Ödemeler – SGK – adımlarından ödeme yapar gibi TC girmek Suretiyle kontrol edebilirler

-           Bağkur – SGDP – GSS Borç tutarlarına ilişkin şuan için herhangi bir online ekran bulunmamakta olup, kişilerin dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Şahsen Yada vekaleten başvurmaları halinde gerçekleştirilebilecektir.

Bağkur – SGDP – GSS Yapılandırma Formları için Tıklayınız

* BELEDİYE BORÇLARI

-           Şirketlerin yada bireylerin Belediyelere olan tüm borçlarına ilişkin olarak yapacakları tüm af başvurularını ilgili belediye web sitesi üzerinden online müracaat şartı olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

-           Bu konuda her belediye kendi yöntemini belirlemiş olup, fax, mail, online yada elden başvuru kabul edebilmektedirler.

-          Yapılandırma İşleminin Ardından yapılandırılan borç tutarları neredeyse tüm belediyeler tarafından online Kredi kartı ile de tahsil edilebilmektedir.

* MESLEK ODALARI BORÇLARI

-           Meslek Odaları da Belediyeler Gibi Af başvuru yöntemlerini kendileri belirlemekte olup genel olarak yazılı müracaat yöntemini benimsemişlerdir.

-           Genel olarak İstanbul’da ki tüm Şirketlerin Bağlı olduğu İstanbul Ticaret Odası da yazılı Başvuruyu Seçen Kurumlar Arasındadır.

İstanbul Ticaret Odasına Ait borçlarınızı Sorgulamak İçin Tıklayınız

3-YAPILANDIRMA - BAŞVURU – TAKSİT  SAYISI VE İHLAL ŞARTLARI

 • Genel Olarak Borçların Ana Paralarında Herhangi indirim olmayacaktır.
 • Borçlara Kanuni oranlarda İşletilen faizler sıfırlanacak yerine Üfe Katsayısı uygulanarak bulunan yeni faiz eklenecektir.
 • Peşin Ödemede hesaplanan Üfe Farkının yarısı alınmayacaktır.
 • Ödemelerin 6–9-12–18 gibi taksitler halinde ödenmek istemesi halinde ayrıca taksit katsayısı farkı eklenecektir.
 • Borçların taksitli Olarak yapılandırılmasına Karşın ilk taksit ödeme süresi içinde defaten ödenmesi halinde de online olarak gerekli indirimler yapılacaktır.
 • Olası bir aksilikte peşin ödemenin aksatılması halinde yapılandırmanın bozulması ihtimali olduğundan taksit seçeneklerinin kullanılması ödeme ekranında Defaten seçeneğinin kullanılması tavsiye edilebilir.
 • Taksitlendirme için son başvuru tarihi 31.10.2016 dır.
 • Taksitler 2 ayda bir SGK ve Vergi Farklı aylarda olmak üzere ödenecektir.
 • Vergi yapılandırmaları için 30.11.2016, SGK yapılandırmaları için 31.12.2016 ilk taksit ödemeleri son günüdür.
 • İlk iki taksit ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır.
 • İlk iki taksit haricinde herhangi bir takvim döneminde 2 den fazla ihlal olması halinde yapılandırma bozulacaktır.
 • Yapılandırma Şartları arasında cari dönem borçlarının ödenmesi şartı bulunmakta ancak zor durum halleri dışında denilerek cari dönem borçları olması durumunda konu idarenin kararına bırakılmıştır.
 • Daha önce 6552 sayılı kanun ile yapılandırılmış olan taksitlerin devam ettirilmesi yada tüm borçların bir arada tek bir ödeme planına bağlanması mükellefin isteğine göre yapılabilecektir.

DAVA SAFHASINDA OLAN BORÇ VE İHTİLAFLI KONULAR

-           Dava Safhasında olan borçlar ile ilgili davalardan feragat edilmesi koşulu ile Davanın Safhasına göre Değişen normal borçların aksine ana paralarda da % 50 gibi büyük bir oranda indirime gidilebilme imkanı doğuran huşular bulunmaktadır.

-           Konu ile şirket avukatları ile görüşülmesi ve davaların seyrine göre karar verilmesi oldukça önemlidir.

II-ŞİRKET BİLANÇO KALEMLERİNE İLİŞKİN DÜZELTME İŞLEMLERİ

* KASA – ORTAKLAR CARİ VE İLİŞKİLİ HESAP DÜZELTMESİ

-           Bilindiği Gibi Şirketler Karları Üzerinden % 20 vergi verdikten sonra kalan tutar üzerinden ortaklarına kar dağıtımı yapabilmekte, ortakların tüm gelirleri tek bir beyannamede beyan edilse de peşinen % 15 kar dağıtım stopajı uygulanmaktadır.

-          Kar dağıtım Stopajı ödemekten imtina eden şirketler kanuna aykırı olarak ortaklarına verdikleri paraları kasa hesaplarında takip edebilmekte ya da farklı hesaplar altında maskeleyebilmektedirler.

-           Yapılan düzenleme 31.12.2015 Kurumlar Beyannamesinde yer alan ile Kasa – Ortaklar Cari Hesaplarının ve bu hesaplarla ilişkili hesapların düzeltilmesi işlemi karşılığında oluşacak bakiyeler için % 3 ödeme öngörülmüştür.

-           Son Başvuru Tarihi 31.12.2016 olarak belirlenmiştir.

-           Hesaplanan Vergi Tutarı Peşin Ödenecek olup taksit seçeneği yoktur.

-           Başvuru Neticesinde Tahakkuk eden tutar ödenmediği takdirde Gecikme faizi işlemeye devam edecek ancak işlem iptal olmayacaktır.

* MATRAH ARTIRIMI

-           Matrah Artırımı 2011-2012-2013-2014-2015 Yılları için öngörülmüş olup Gelir – Kurumlar Vergisi, KDV, Stopaj Yönünden ayrı ayrı düzenlenmiştir.

-           Yıllar Bazında Matrah artırımını ayrı ayrı yapmak yada belli vergi yönünden yapmakta mükellef serbest bırakılmıştır.

-           Asgari Artırım tutarları belirlenmiş olup vergi matrahlarına uygulanmak üzere yıllara göre oranlar belirlenmiştir.

-           Matrah Artırımı Konusunun oldukça detaylı noktaları olması nedeni ile Mali Danışman vasıtasıyla ön çalışma yapılması oldukça faydalı olacaktır.

-           Devam Etmekte olan incelemeler sona ermeyecek olup 30.09.2016 ya kadar sonuçlandırılmayan incelemeler için asgari tutarlardan matrah artırımı yapma şansı bulunmaktadır.

-           Son Başvuru tarihi 31.10.2016 olarak belirlenmiştir.

-           Peşin Ödeme yada 6-9-12-18 taksit ile ödeme imkanı bulunmaktadır.

-           Başvuru Neticesinde Tahakkuk eden tutar ödenmediği takdirde Gecikme faizi işlemeye devam edecek ancak işlem iptal olmayacaktır.

* KAYITLARDA YER ALMAYAN AMA FİİLEN OLAN EMTİA VE DURAN VAR.

-           İşletme kayıtlarında yer alan Ancak fiilen mevcut olmayan stok, makine teçhizat ya da demirbaşlarla ilgili olarak genel orana tabi varlıklar için % 10 KDV hesaplanmak ve sorumlu sıfatı ile ödemek şartı ile kayıtları düzeltme imkânı getirilmiştir.

-           İndirimli orana tabi emtialar için KDV oranının Yarısı Kadar Sorumlu Sıfatı ile KDV ödeme Yükümlülüğü Getirilmiştir.

-           Makine Techizat için Ödenen Beyan Edilen KDV’nin indirimi mümkün değil iken Stok için beyan edilen KDV nin Ödenecek KDV den indirilmesi mümkündür.

-           Son Başvuru tarihi 30.11.2016 olarak belirlenmiştir.

* KAYITLARDA YER ALAN AMA FİİLEN OLMAYAN EMTİA VE DURAN VAR.

-           Kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde mevcut olmayan emtiaların kayda alınması işlemleri, normal satış işlemlerinden farklı değildir.

-           Bu kapsamda düzenlenecek satış faturasında, emtianın tabiolduğu oranda KDV hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine dahil edilecektir. Bu hükme göre ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içerisinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncüayda olmak üzere 3 eşit taksitte ödenecektir.

-           Satış hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate alınacaktır.

-           Son Başvuru tarihi 30.11.2016 olarak belirlenmiştir.

III-VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HÜKÜMLERİ

* YURT İÇİ YADA YURT DIŞI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

-           Gelir yada Kurumlar vergisi Mükellefleri kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 31.12.2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedebileceklerdir.

-           Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, yurt içinde bulunan ve defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel bir fon hesabı açacaklardır. Bu fon, sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da dağıtılabilecektir.

-           Tutarlar Doğrudan Banka ve aracı kurumlara kanun Kapsamında getirildiği belirtilerek gerçekleştirilebilir. Herhangi bir vergisel yükümlülük olmaksızın işlemler tamamlanabilir.

-           Son Başvuru tarihi 31.12.2016 olarak belirlenmiştir.

Yazımızın PDF formatına ulaşmak için tıklayınız