Asgari Ücret Desteği İle İlgili Duyuru Hakkında

SİRKÜLER

Sayı: 2016 / 01

Konu              :  Asgari ücret

Tarih              :  04.01.2016

 

            Asgari Ücret 01.01.2016 Tarihi itibarıyla değişmiştir. Detaylar 2015 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir.

 

AÇIKLAMALAR

2015 Yılı

2016 Yılı

FARK

Brüt Ücret

   1,273.50 ₺

   1,647.00 ₺

      373.50 ₺

SGK İşçi payı (%14)

      178.29 ₺

      230.58 ₺

         52.29 ₺

İşçi İsz.Sig.payı (%1)

         12.74 ₺

         16.47 ₺

           3.74 ₺

Gelir Vergisi Matrahı

   1,082.48 ₺

   1,399.95 ₺

      317.48 ₺

Gelir Vergisi %15 *

      162.37 ₺

      209.99 ₺

         47.62 ₺

Damga vergisi

           9.67 ₺

         12.50 ₺

           2.83 ₺

Net Ücret

      910.44 ₺

   1,177.46 ₺

      267.02 ₺

Agi (Bekar)

         90.11 ₺

      123.53 ₺

         33.42 ₺

Ödenecek Ücret ve Agi Toplamı

1,000.55 ₺

1,300.99 ₺

300.44 ₺

       

Sgk İşveren Payı (%15.5)

      197.39 ₺

      255.29 ₺

         57.89 ₺

İşsizlik İşveren Payı(%2)

         25.47 ₺

         32.94 ₺

           7.47 ₺

       

İşveren Maliyetleri

Toplam Maliyet

2015 Yılı

2016 Yılı

FARK

Brüt Ücret

   1,273.50 ₺

   1,647.00 ₺

      373.50 ₺

SGK İşveren Payları **

      222.86 ₺

      288.23 ₺

         65.36 ₺

Toplam Maliyet

   1,496.36 ₺

   1,935.23 ₺

      438.86 ₺

Hazine Desteği ***

                -   ₺

-     100.00 ₺

-     100.00 ₺

Net Maliyet

   1,496.36 ₺

   1,835.23 ₺

      338.86 ₺

 

                Yukarıdaki tablo, ücrete en düşük asgari geçim indirimi eklenerek hazırlanmıştır.  Personelin medeni hali ve çocuk sayısına göre değişecek olan  asgari geçim indirim tutarları aşağıdaki gibidir.

Açıklamalar

Eşi  Çalışan

Eşi Çalışmayan

BEKAR

123.53 TL

EVLİ

123.53 TL

148.23 TL

EVLİ 1 ÇOCUKLU

142.05 TL

166.76 TL

EVLİ 2 ÇOCUKLU

160.58 TL

185.29 TL

EVLİ 3 ÇOCUKLU

185.29 TL

209.99 TL

EVLİ 4 ÇOCUKLU

197.64 TL

209.99 TL

EVLİ 5 ÇOCUKLU

209.99 TL

209.99 TL

 

 

 

 • Asgari Ücret Yıllık olarak belirlendiğinden 2016 yılının tamamında geçerli olacaktır.

 

 • İşveren maliyetinin azaltılması amacıyla 100 TL hazine tarafından karşılanacaktır.

 

 • Hazine tarafından karşılanan destek tutarı sgk primi aracılığıyla sağlanacaktır.

 

 • 2015 yılının sonunda asgari ücretin işverene maliyeti aylık 1.496,36 TL iken 2016 yılında yapılan artış ile işveren maliyeti 1.935,23 TL’ye yükselmiştir. Maliyet artış oranı % 29,3 tür.

 

 • 100 TL olan hazine desteği toplam maliyetten düşüldüğünde işverene maliyeti 1.835,23 TL ve artış oranı ise % 22 olarak gerçekleşmiştir.

 

 • Asgari ücret artışı ile birlikte tavan ücrette değişiklik meydana gelmiş ve 2016 yılı için tavan ücret 10.705,50 TL olarak hesaplanmıştır.

 

 

 

            *         % 15 olarak uygulanan gelir vergisi , yıl içinde gelir vergisi matrahına bağlı olarak değişiklik gösterebilecektir.

           

            **   Sgk borcu olmayan işverenlere 5 puanlık indirim öngörüldüğünden maliyet hesaplamaları buna göre yapılmıştır. Borcu olmayan işverenler için % 15,5 olarak hesaplanan Sgk işveren payı , borcu olan işyerleri için % 20,5 olarak hesaplanmalıdır.

 

***   100 TL olan devlet desteğinden faydalanılabilmesi için gerekli detaylar ayrıca belirlenecektir, şimdilik Bakanlığın açıkladığı ön bilgilendirme aşağıdaki gibidir.

 

 • Asgari Ücretli çalıştırmak
 • 2015 yılında Sgk Prim ve hizmet belgelerinde net asgari ücretin 1.000,54 TL ve 1.300 TL arasında bildirilmesi
 • Bir önceki yılın aynı aylarını esas almak şartıyla , işyerinde çalışan asgari ücretli sayısının % 10 ilave artışına kadar destek sağlanacaktır.
 • 1-9 arasında sigortalı çalıştıran işyerleri için de ilave asgari ücretli çalışan bir sigortalı daha istihdam edebilecektir.
 • 2016 yılında yeni açılacak işyerlerinde asgari ücretli çalışacaklar içinde bu kapsam geçerlidir.
 • Devlet desteğinin sağlanması ile ilgili detaylar açıklandığında ek bilgilendirme yapılacaktır.